Kontakt

JasioweLove

ul. Królowej Jadwigi 9B/3
26-617 Radom
woj. mazowieckie

Kontakt telefoniczny: 793-009-467
Kontakt mailowy: sklep@jasiowelove.pl

Płatności natychmiastowe:                                                               :

 

Regulamin, rezygnacja, zwrot, reklamacja

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.jasiowelove.pl  (zwany dalej Sklepem) jest: JasioweLove Marta Czechowska z siedzibą w Radomiu 26-617, ul. Królowej Jadwigi 9b/3, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 796-280-39-93, REGON 369644390.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.jasiowelove.pl , https://www.facebook.com/jasiowelove/, oraz Instagram @jasiowelove.pl
 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod telefonem +48 793009467 od poniedziałku do piątku w godzinach            8:00-17:00, pod adresem poczty elektronicznej sklep@jasiowelove.pl , oraz 16h/7dni na profilach social media. Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący.

§2 Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie i uszyte przez JasioweLove.pl są fabrycznie nowe, szyte specjalnie pod zamówienie klienta.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Informacje o produktach znajdujące się na stronach internetowych sklepu firmy JasioweLove w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy jasiowlove.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się          w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania                i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy jasiowelove.pl  a klient zdecyduje się zrezygnować sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia - tylko w przypadku niedostępności tkaniny i gdy klient nie będzie chciał zastąpić go innym wzorem tkaniny.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

§3 Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.jasiowelove.pl ,  e-mailem na adres sklep@jasiowelove.pl oraz prze social media Facebook i Instagram w wiadomości prywatnej.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty, a jego wysyłka następuje około 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

§4 Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Przelew tradycyjny, przelew natychmiastowy lub gotówka w siedzibie firmy. 

§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Zamówione towary są doręczane przez:
 • Firma Kurierska InPost: 1-2 dni roboczych  od wysłania zamówienia. Koszt: 17zł brutto (dotyczy wysyłek krajowych) lub Paczkomat 15zł.
 • Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych przez Poczta Polska ustalany jest indywidualnie (prosimy zapytania o koszty wysyłki kierować na maila: sklep@jasiowelove.pl )

Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy jasiowelove.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy. Zmiany w wysyłce, rezygnacja              z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@jasiowelove.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane lub jest w trakcie realizacji, tylko w od osobnionych przypadkach. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6Regulaminu. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT).

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Produkty szyte są pod zamówienie konkretnego klienta, dlatego rezygnacje i zwroty możliwe są w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu w wiadomości prywatnej na sklep@jasiowelove.pl lub przez wiadomość prywatną na social mediach  https://www.facebook.com/jasiowelove/, oraz Instagram @jasiowelove.pl - do 14 dni od otrzymania towaru. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: JasioweLove Marta Czechowska, 26-617 Radom, Królowej Jadwigi 4/1
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru           w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, Sklep dokona Klientowi zwrotu wartości produktu np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 5. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany na  indywidualne zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)
 7. Rezygnacja zamówienia w trakcie realizacji - ustalane indywidualnie z klientem. Prosimy o przemyślane zakupy. Zwrot opłaty w związku z rezygnacją przed zrealizowaniem zamówienia, nastąpi na podane przez klienta konto, w terminie do 7 dni roboczych, od rezygnacji. W przypadku opłaty natychmiastowej, zwrot będzie w kwocie wartości zamówionego produktu oraz opłaty kurierskiej w kwocie 15zł. 
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: JasioweLove Marta Czechowska, 26-617 Radom, Królowej Jadwigi 4/1 wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienie nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.jasiowelove.pl  wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, lub za zgodą klienta wymieni na inny wzór tkaniny. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym jasiowelove.pl wynikające                  z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) lub jego niedopatrzenia nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym jasiowelove.pl.

§8 Dane osobowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.jasiowelove.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych               (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego jasiowelove.pl oznacza dostępność towarową, jednak            w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres       e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.03.2019 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl